REGULAMIN SZKOŁY DLA PSÓW

PIĄTY PAZUR

 

1. ZASADY ZGŁOSZEŃ

 • Każdego 15 dnia miesiąca jest możliwość zapisania się na konsultację behawioralną, zajęcia grupowe dla szczeniaków oraz na warsztaty lub zajęcia indywidualne na miesiąc kolejny. Np. 15 maja zapisujemy się na czerwiec itd.
 • Zgłoszenia są przyjmowane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://piatypazur.pl/formularz-zgloszenia/
 • Po wypełnieniu formularza i wysłaniu, każdy otrzymuje potwierdzenie z dalszymi instrukcjami postępowania.
 • Jeśli przyszły Uczestnik nie otrzymał takiego maila, ma możliwość zgłoszenia tego Organizatorowi na maila biuro@piatypazur.pl
 • Prosimy o przemyślane zgłoszenia.
 • Jeśli nie ma na liście wybranego kursu to znaczy, że skończyły się miejsca na dany miesiąc.

 

2. ZASADY DOTYCZĄCE ZDROWIA PSA

 • Pies uczestniczący w zajęciach powinien być zdrowy.
 • Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do posiadania na każdych zajęciach, książeczki zdrowia swojego psa z aktualnymi szczepieniami i odrobaczeniem.
 • Szczepienia dla psów dorosłych to wścieklizna, dla szczeniąt 3 krotne szczepienia na nosówkę, prawowirozę i chorobę Rubartha oraz wściekliznę między 12 a 16 tygodniem życia.
 • Jeśli pies ma jakiekolwiek alergie lub choroby przewlekłe należy zgłosić ten fakt instruktorowi i dodatkowo wpisać rodzaj uczulenia oraz inne choroby do formularza w rubryce „dodatkowe uwagi”.
 • Pies uczestniczący w zajęciach powinien być odrobaczony oraz zabezpieczony preparatem przeciwko pasożytom zewnętrznym jak pchły oraz kleszcze.
 • Psy dorosłe z zaburzeniami zachowania przyjmowane są na szkolenie grupowe tylko po konsultacji indywidualnej z instruktorem i za jego zgodą.
 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć suki ciężarne oraz w cieczce. Zajęcia będą możliwe do odrobienia zgodnie z harmonogramem ustalonym z instruktorem, po wcześniejszym zgłoszeniu. Warunkiem jest poinformowanie o tym fakcie instruktora na minimum 24h przed zajęciami.
 • Psy w trakcie leczenia nie mogą brać udziału w zajęciach, np. po zabiegach chirurgicznych.

 

3. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKA W TRAKCIE ZAJĘĆ

 • Uczestnik zobowiązany jest do bycia przygotowanym do zajęć, to znaczy do posiadania niezbędnego wyposażenia (zgodnie z listą, którą uczestnik otrzymał po spotkaniu organizacyjnym – http://piatypazur.pl/sprawy-organizacyjne/przygotowanie-do-zajec/) i odrobienia zadanej pracy domowej – praca z psem między zajęciami.
 • Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego przybycia na zajęcia, z uwzględnieniem min. 10 minutowego spaceru z psem (dodatkowe załatwienie potrzeb fizjologicznych i relaks przed ćwiczeniami) przed wejściem na plac. Psy, które źle znoszą podróż samochodem powinny przyjechać z opiekunem odpowiednio wcześniej, gdyż mogą potrzebować dłuższego spaceru by odreagować stres.
 • Zmiana głównego Uczestnika jest możliwa tylko za wiedzą i zgodą Instruktora i tylko w wyjątkowych sytuacjach.
 • Uczestnik zajęć to przewodnik psa czyli osoba aktywnie uczestnicząca w szkoleniu powyżej 18 roku życia. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia może być współuczestnikiem zajęć w formie obserwatora. 
 • Dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia są przewidziane zajęcia indywidualne.
 • Uczestnik szkolenia odpowiada za przyprowadzone osoby towarzyszące, a także za wszelkie wyrządzone przez nie szkody.
 • Psy nie mogą być prowadzone na kolczatkach, obrożach zaciskowych, obrożach elektrycznych, a przypadku stosowania wyżej wymienionych narzędzi Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia Uczestnika z zajęć.
 • Niedopuszczalne jest zachowanie awersyjne wobec psa takie jak: krzyczenie, bicie czy szarpanie psa, takie działanie skutkuje wykluczeniem z zajęć, bez zwrotu kosztów.

 

4. ZASADY PANUJACE W TRAKCIE ZAJĘĆ

 • Na teren placu Uczestnicy z psami wchodzą za zgodą instruktora. Pies na teren obiektu wprowadzany jest na smyczy, z dala od pozostałych psów i tak samo go opuszcza.
 • Uczestnik jest zobowiązany do zachowania czystości i sprzątania po swoim psie na ternie obiektu jak i poza nim.
 • Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora.
 • Uczestnicy zajmują się wyłącznie swoimi psami. Poza sytuacjami wskazanymi przez instruktora, wszystkie pozostałe psy powinny być ignorowane przez Uczestnika.
 • Uczestnik zajęć (opiekun) jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wyrządzone przez psa (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia – Art.431 §1 Kodeksu Cywilnego) i jest zobowiązany do pokrycia związanych z nimi kosztów.
 • Personel szkoły zapewnia wodę dla psów oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 • Uczestnik jest świadomy tego, że udział w kursie grupowym nie jest gwarantem rozwiązania wszystkich problemów z zachowaniem psa oraz tego, że nie wyeliminuje on problemów behawioralnych takich jak lękliwość, agresja wobec ludzi/ zwierząt, problemy separacyjne, problemy z zachowaniem czystości itp.

 

5. NIEOBECNOŚCI

 • Zajęcia przepadają, kiedy uczestnik z psem nie pojawi się na zajęciach. Nie ma możliwości ich odrobienia. 
 • W przypadku choroby Uczestnika lub psa duet opuszcza zajęcia na okres rekonwalescencji i ma możliwość odrobienia zajęć zgodnie z planem ustalonym z instruktorem (zajęcia są usprawiedliwione, o ile szkoła została o tym powiadomiona przed rozpoczęciem zajęć).
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku wyjątkowo złych warunków atmosferycznych lub zdarzeń losowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników kursu.
 • Wykupiony karnet na kurs jest ważny przez 6 miesięcy od daty wpłaty za zajęcia.